ผลิตภัณฑ์หลัก ชิ้นส่วนพลาสติกฉีดขึ้นรูป


ระบบโรงงานและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มาตรฐาน ไว้รองรับงานทุกประเภทในราคาที่เป็นกันเอง พร้อมให้คำปรึกษา การเปิดแม่พิมพ์เพื่อผลิตงานในรูปแบบของท่าน และลดต้นทุนให้กับท่าน

Next